זוית נחושת 90 מעלות

ZM 512385

זוית נחושת 90 מעלות

ZM 512386

זוית נחושת 90 מעלות

ZM 512387

זוית נחושת 90 מעלות

ZM 512388

זוית נחושת 90 מעלות

ZM 512389

זוית נחושת 90 מעלות

ZM 512390

זוית נחושת 90 מעלות

ZM 512391

זוית נחושת 90 מעלות

ZM 512392

זוית נחושת 90 מעלות

ZM 512393