כרטיסי מעבה

ZM 144

כרטיס מעבה אינוורטר למדחס תואם אלקטרה אוקס 12-17

כרטיסי מעבה

ZM 158

כרטיס אינוורטר ראשי אלקטרה (אוקס) 12-17