מסך אוויר סטנדרטי

ZM 4054

יונק

ZM 4D400S

מנוע קירור רשת תלת פאזי 400 יונק

יונק

ZM 4D450S

מנוע קירור רשת תלת פאזי 450 יונק

יונק

ZM 4D500S

מנוע רשת קירור 500 תלת פאזי יונק

דוחף

ZM 4D550B

מנוע רשת קירור תלת פאזי 550 דוחף

יונק

ZM 4D550S

מנוע רשת קירור תלת פאזי 550 יונק

יונק

ZM 4D600B

מנוע רשת קירור תלת פאזי 600 דוחף

יונק

ZM 4D600S

מנוע רשת קירור תלת פאזי 600 יונק

יונק

ZM 4D630S

מנוע רשת קירור תלת פאזי 630 יונק

דוחף

ZM 4E250B

מנוע רשת קירור 250 דוחף

יונק

ZM 4E250S

מנוע רשת קירור 250 יונק

דוחף

ZM 4E300B

מנוע רשת קירור 300 דוחף

יונק

ZM 4E300S

מנוע רשת קירור 300 יונק

דוחף

ZM 4E350B

מנוע רשת קירור 350 דוחף

יונק

ZM 4E350S

מנוע רשת קירור 350 יונק

דוחף

ZM 4E400B

מנוע רשת קירור 400 דוחף

יונק

ZM 4E400S

מנוע רשת קירור 400 יונק

דוחף

ZM 4E450B

מנוע רשת קירור 450 דוחף

יונק

ZM 4E450S

מנוע רשת קירור 450 יונק

דוחף

ZM 4E500B

מנוע רשת קירור 500 דוחף

יונק

ZM 4E500S

מנוע רשת קירור 500 יונק

דוחף

ZM 4E550B

מנוע רשת קירור 550 דוחף

יונק

ZM 4E550S

מנוע רשת קירור 550 יונק

דוחף

ZM 4E600B

מנוע רשת קירור 600 דוחף

יונק

ZM 4E600S

מנוע רשת קירור 600 יונק

יונק

ZM 4E630S

מנוע רשת קירור 630 יונק

מנוע רשת שטוח

ZM 4F350S

מנוע רשת מיזוג מידה 350 מהירות 1350 סל"ד

מפוח טנגנציאלי

ZM 516140

מפוח טנגנציאלי 180 מ"מ צד שמאל

מפוח טנגנציאלי

ZM 516141

מפוח טנגנציאלי 180 מ"מ צד ימין

מפוח טנגנציאלי

ZM 516142

מפוח טנגנציאלי 240 מ"מ